Behandling av dine personopplysninger

Hos MekoPartner verner vi om din personlige integritet og etterstreber et høyt databeskyttelsesnivå. For å beskrive hvordan vi håndterer dine personopplysninger har vi utformet en integritetspolicy som forklarer hvordan dine opplysninger behandles, hvordan vi beskytter dine opplysninger, dine rettigheter og hvordan du kan utøve dem.

Da verkstedkjeden MekoPartner består av samarbeidende verksteder som er egne juridiske enheter og selv er behandlingsansvarlige ber vi deg ta kontakt med respektive verksted for å få tilgang til deres fullstendige integritetspolicy. Bruk gjerne vår søkefunksjon for enkelt å finne kontaktopplysninger til våre verksteder www.mekopartner.no/verksted

Om du har spørsmål angående vår behandling av dine personopplysninger eller om du ønsker å utøve noen av dine rettigheter knyttet til håndteringen av personopplysninger, er du velkommen til å ta kontakt med vårt GDPR-team.